Fra opningsserimonien i Festsalen Hólar.

NØK-møtet i arbeid