Åbning af Nordisk Økonomisk Kvægavls kongres, 21. juli 2002

NØK-formand Lars H. Pedersens velkomst

Det er en stor glæde at byde velkommen til alle deltagere her til kongres i Brønderslev. En af de største oplevelser er at få lov at invitere til sit eget hjemområde. Det at få lov at vise den del af Danmark er noget, jeg har set frem til.

Sidste gang var det Island, og her var det forholdsvis nyt land vi besøgte. Her er det meget ældre, og vi har planlagt en tur ud over noget af det mere specielle landskab, som er unikt for området Vendsyssel, hvor I skal være i de næste dage. Tage Enevoldsen vil give alle et indblik i, hvad der er her i denne del af Danmark, og lidt om, hvordan sådan nogle mennesker har levet tidligere og lever nu.

NØK er et fagligt forum med formål at samles om de nordiske værdier og kvaliteter inden for kvægavl, som vi kan højne ved en fælles indsats. Disse ting sker bedst ved at vi kender hinanden, og her er det at det er godt med det sociale. Det har altid fyldt godt, hvilket igen gør at vi kender hinanden for det faglige men så sandelig også ved, at familien bag er med, hvilket gør tingene til en helhed.

Vi er glade for, at så mange har taget i mod invitationen til at deltage. Programmet er lagt efter, at alle skulle kunne få en god oplevelse med vægt lagt på det, jeg her vil kalde livskvalitet. Så det er kun at leve fuldt med i alle oplevelserne, der bliver budt på.

Med disse ord vil jeg erklære mødet for åbnet ved at slå vores FUNDAR hammer, der er laver af vores Islandske medlem Stefan Tryggvason i bordet, og endnu engang sige

 

VELKOMMEN.

Mødet er åbnet.