Felles Nordisk avlsverdivurdering og gjennomslagskraft i forhold til Interbull

   

Direktør Gert Pedersen Aamand

Nordisk Avlsværdivurdering

mail: gap@landscentret.dk

web: http://www.nordicebv.info

 

Gert Pedersen Aamands bilag finder du ved at klikke her

Gert Pedersen Aamands præsentation finder du ved at klikke her