Korte turbeskrivelser

NØK-kongress i Loen 26.-28. juli 2004

Felles faglige utferder, tirsdag 27. juli

Tur nr 1:

Oldedalen, gardsbesøk/gardsmat hos Signe og Rune Aabrekk, grotte på  Melkevoll og tur til Briksdalsbreen
Det er en busstur på 60 km t/r.

Signe og Rune Aabrekk, Oldedalen, driver melkeproduksjon i kombinasjon med gardsmat og turisme. De har 13 melkekyr og noen ungdyr. Som de fleste i Oldedalen driver de også med hesteskyss i Briksdalen. 

På turen besøker vi også en grotte på Melkevoll og får innføring i utforming av landskapet i dalen. Det er også lagt opp til at deltakerne kan gå til Briksdalsbreen, en tur på 2 ½ - 3 timer t/r. Det er stigning opp til breen med tilsvarende lett tilbake. Hesteskyss eller motorisert  transport opp til breen, kan bestilles ekstra.

 

Tur nr 2:

Jostedalsbreen nasjonalparksenter, gardsbesøk  hos Amund Mork, Fosnes og tur til Flo
Det er en busstur på 80 km t/r.

Nasjonalparksenteret kan tilby film og utstillinger om Jostedalsbreen, historie, geologi, blomster og dyreliv. Utenfor ligger en villblomsterhage med 215 navneskilta blomster og natur- og kulturstier. 

Amund Mork, Oppstryn, driver allsidig husdyrproduksjon med  16 melkekyr, 100 vinterfôra sauer, 200 slaktegriser i året og 80 revetisper. Garden ligger like ved nasjonalparksenteret.

Flo er bygda der de kjente fotballspillerne Jostein, Tor André og  Håvard Flo kommer fra. Turen viser gårdsbruk i bratt terreng som kombinerer grasproduksjon med fruktdyrking.

 

Tur nr 3: TINE Meieriet Vest,  Byrkjelo, Ryssdal/Eide Samdrift og Hilde fellesfjøs

Det er en busstur på vel 120 km t/r.  

Ryssdal samdrift har en melkekvote på 140.000 l. Utenom melkeproduksjon utnyttes fallretter til kraftproduksjon, arealer til golf og et gammelt stabbur til servering. 

Meieriet på Byrkjelo tar i mot ca 100 mill. liter mjølk. Ca 12 mill. liter blir brukt til flytende produkt og resten til Norvegia og brunost. Det er landets største ysteri som stod ferdig for 1 år siden.

Hilde Fellesfjøs, Innvik, ble etablert for vel 30 år siden og har bygd nytt løsdriftfjøs til 60 melkekyr med melkerobot. Samdriften har 7 medlemmer. 

 

Tur nr 4:

Alternativ tur for de som ikke kan besøke gardsbruk eller meieri  pga. veterinære bestemmelser, 48-timers regelen

Turen blir lagt opp i egen buss til Briksdalen (som tur nr.1), men uten gardsbesøk.