Hvilke egenskaper skal mine kuer ha ?

Kobonde Frode Thule Jensen

Danmark

 

mail: fjeldgaardsodde@post.tele.dk

 

Frode Thule Jensens pręsentation finder du ved at klikke her