En globalisert verden sett i lys av matvareforsyning og matvaremarkedet

Bonde Torbjørn Skjerve, Norge

fhv. styreleder i Norsk Kjøttsamvirke

Torbjørn Skjerves bilag finder du ved at klikke her

Torbjørn Skjerves lysark finder du ved at klikke her