NØK-kongres 25. – 28. juli 2004

i Loen, Norge

Opdateret d.17-08-04

Møtet blev afholdt på Hotel Alexandra i Loen

 

Program for NØK-møtet

Deltakerliste

Indlæg m.v. fra kongressen findes på denne hjemmeside.
Dette erstatter tidligere tiders skriftlige rapporter.

Medlemmer uden adgang til Internet kan bestille udskrifter hos de nationale NØK-sekretærer

Klik på foredragsholdernes navne for at finde deres bilag

Læsning af bilagene kræver Adobe Acrobat Reader. Du kan gratis hente programmet her, hvis du ikke allerede har det på din PC

 

Søndag 25. juli 
17.00:     Åpningsseremoni

19.00:    Middagsbuffet, Kvelden fri til sosial aktivitet

 

Mandag 26. juli  
  7.30:    Frokost 

  9.00:    Heldagsutferter for ledsagere (lunsj ute), flere alternativer     

  8.30:    Fagligt program begynder

               Temaleder: Ola Råbøl, Norge

  8.30 -  9.30: En globalisert verden sett i lys av matforsyning og matmarked, v. Torbjørn Skjerve, Norge                                                            

  9.30 - 10.15: Landbrukets ansvar for kulturlandskapet - muligheder og utfordringer i en åpen verden.    
                          Bjarni Gudmundsson, IslandPeter K Møller, Danmark,  og Grete Sjurgard, Norge
                          Bilder af kulturlandskap i Norge

10.45 - 11.45: Kjedenes og bøndenes innflytelse i matvarehandelen
                          Egil Sætveit, NorgeChrister Eliasson, Sverige,  og Barbro Koljonen, Finland 

11.45 - 12.00: Orientering om gruppearbeid og grupper 

                           Referater af gruppearbeider

 

13.00 - 15.00: Gruppearbeid  

15.00 - 16.00: Nasjonale samlinger

16.00 - 17.00: NØK samling (se bilder)

18.30 - ??:      NØK- iade i parken utenfor hotellet (se bilder)

 

Tirsdag 27. juli:
                                Felles faglige turer hele dagen

                                   7.30:    Frokost

                                   9.00:    Samling for felles orientering om felles faglige turer med kulturelle innslag (se bilder)

                                   9.30:    Avreise

                                  16.00:  Seneste hjemkomst     

                                  19.30:  Festaften

 

Onsdag 28. juli: 
   7.30:    Frokost  

   8.30:    Fagligt program begynder    

                          TEMA: Nordiske fremskritt innen fôringskunnskap
                          Temaleder: Lars H Pedersen, Danmark

   8.30 -  9.15:  Hva er hovedprinsippene i ny nordisk fôrmiddelvurdering ? 
                          Hvilken praktisk betydning vil det få for bonden og kua ?
                          Margareta Emanuelsson, Sverige,  og Lars Bævre, Norge

   9.15 - 10.00: Fôringsstrategier, Styring mot ønsket avdråttsniveau og kjemisk innhold i melken.
                          Harald Volden, Norge 

10.00 - 10.20: Målinger av signalstoffer i mjølk - framtidige muligheter
                         Ole Klejs Hansen, Danmark 

 

                        TEMA: Nordisk avlsmateriale i et internasjonalt perspektiv

10.50 - 11.45: Hvordan gjøre våre storfegener attraktive i verden ?
                          Sverre Bjørnstad, Norge,  og Jan-Åke Eriksson, Sverige

11.45 - 12.05: Felles nordisk avlsverdivurdering og gennomslagskraft i forhold til Interbull.
                         Gert Pedersen Aamand, Danmark

12.05 - 12.25: Hvilke egenskaper skal mine kuer ha ?
                          Frode Thule Jensen, Danmark,  og Sirurgeir Hreinsson, Island

12.25 - 12.30: Avslutning av kongressen

        

Se her, hvad vi kunne glæde os over ud over selve kongressen