Oppgaver til gruppearbeid, NØK-Møte i Loen

Diskuter dagens tre fagtemaer med utgangspunkt i egne synspunkter og innleggene fra foredragsholderne i dag.

Alle grupperne skal diskutere alle tre temaerne

Det blir ingen framlegging av gruppearbeidet i plenum, men gruppebesvarelserne blir lagt ut på Internett som en del af oppsummeringen av kongressen.

Gruppeledere er plukket ut, men hver gruppe må peke ut sekretær.

Vi gjentar her temaerne slik de var formulert i programmet

 

Tema

Foredragsholder

En globalisert verden sett i lys av matforsyning og matmarked.  
- WTO, i-land – u-land, konsekvenser for nordisk landbruk, - retten til å produsere egen mat, samvirkets framtid i den verden en ser foran seg.
 

Torbjørn Skjerve , Norge

Landbrukets ansvar for kulturlandskapet – muligheter og utfordringer i en åpen verden.

 

Bjarni Gudmundsson, Island, 15 min.

Peter K Møller, Danmark, 10 min.

Grete Sjurgard, Norge, 10 min.  

Kjedenes og bøndenes innflytelse i matvarehandelen.

- Hvilke fortrinn har vi i nordisk landbruk i forhold til resten av verden?  
- Hvem bestemmer hvilke krav som skal stilles til matvarene og produksjons-metodene.  

Hvordan kan jeg som bonde påvirke og forholde meg til dette ?Forbruker/kjede :  Egil Sætveit, innkjøpsdirektør i COOP Norge, 20 min,  
Bondens organisasjoner:  Christer Eliasson, Sverige, 20 min (begge same tema)  

Barbro Koljonen, Finland, 10 min  

 

Lykke til med diskusjonen !