NÖK Kongress

30 juli - 2. august 2006

Kongressen blev afholdt 30/7 - 2/8 i Ruka, Finland

Se billeder fra Ruka

Deltakerliste

Indlæg m.v. fra kongressen findes på denne hjemmeside.
Dette erstatter tidligere tiders skriftlige rapporter.

Medlemmer uden adgang til Internet kan bestille udskrifter hos de nationale NØK-sekretærer

Klik på foredragsholdernes navne for at finde deres bilag

Læsning af bilagene kræver Adobe Acrobat Reader. Du kan gratis hente programmet her, hvis du ikke allerede har det på din PC

Söndag 30.juli

15.00 NÖK styrelsemöte

17.00 Öppningsceremoni (Se billeder)

                                   

19.00 Middagsbyffé, fri social samvaro

 

Måndag 31.juli

08.30 I.A. HUR ÖVERLEVER BONDEN

            - Intensiv/Extensiv produktion
            - Ägarformer / Produktion i andra länder
            - Bondens ansvar för organisationerna

                Lantbrukare Anders Pedersen, Danmark
                Lantbrukare Kari Tahvanainen, Finland
                Lantbrukare Laufey Bjarnadottir, Island
                Lantbrukare Harald Mork, Norge
                Lantbrukare Mats Eriksson, Sverige

 

09.45 I.B. NÖK:s FRAMTID

            - Ett inlägg från Danmark baserat på den diskussion,
                som förts inom den danska NÖK avdelningen
                Lantbrukare Lars H Pedersen, Danmark

               

Kaffe

            Diskussion om TEMA I A. och I B. i grupper 120 min

 

12.00 Lunch

 

13.00 NÖK kongress TEMA I A och I B fortsätter

            Grupperna redovisar för sina slutsatser 5 x 10 min

            Diskussion om NÖK:s framtid 45 min

 

15.00 Nationella möten

16.00 NÖK generalförsamling

18.00 Start till kvällsutflykt med buss till KAMMI = "torvgamme modell större" där vi bland annat

Billeder fra kvällsutflykten

Tisdag 1. augusti

08.30 II. LANTRBRUK I FÖRÄNDRING

    II.A.
    Hur har finländskt lantbruk förändrats från tiden före EU,
    under EU tiden och hur ser framtiden ut för  Finland inom EU
    Professor Jyrki Niemi
, Finland, MTT, Lantbruksekonomisk forskning

 

Kaffe

 

10.00 II.B. MAT SOM MAKT

            - Globalisering
                Asbjörn Helland, Ordförande i GENO, Norge

            - Mjölkens möjligheter
                Karin Eriksson, Agronom och lantbrukare, Sverige

 

        II.C. BONDENS UPPGIFTER/ANSVAR….

            - Inom djurhållningen
                    Per Arnesson, Chefsveterinär Skara Semin, Sverige

               - Inom egen kontroll
                    Tage Christensen, Lantbrukare, Danmark

                - Inom påbjudna system av myndigheter, styrelser, veterinärer osv
               
Mats Nylund, Lantbrukare, Finland

                - Diskussion
              

 

12.00 Lunch

 

13.00 Fackutflykt, ett gårdsbesök och ett annat besök / grupp 5 timmar
                Gårdsbeskrivningar på anmälningsblanketten och följeslagarprogrammet

19.30 Festafton på Rukahovi

 

Onsdag 2. augusti

08.00 III. NORDISKT SAMARBETE

        III.A. NORFOR, ett nytt fodervärderingsverktyg
           
Gunnar Gudmundsson, Island og
Harald Volden, Norge

               Finsk kommentar
            Kyllikki Lampinen, Pro Agria Maaseutukeskusten Liitto

 

        III B. NORDISK AVELSVÄRDERING, NAV
           
Lars-Inge Gunnarsson, Styrelseordförande i NAV, Sverige

 

Kaffe

 

        III C. AVELSSAMARBETE
           
Torstein Steine, Avelsledare inom GENO, Norge

 

III D. NORDISK KONKURRENS ELLER SAMARBETE INOM EXPORTEN

Expertpanel och diskussion:
    Niels Bo, VD i Dansire, Danmark
    Sveinn Sigurmundsson, Rådgivningsdirektör, Island

    Sverre Björnstad, VD i GENO, Norge
    Magnus Håård, VD i Svensk Avel, Sverige
    Seppo Lintukangas, VD i FABA AI, Finland

               

 

11.30 Avslutning av kongressen och diskussion

11.45 Lunch