Den svenska avdelningen inbjuder till

NÖK Kongress

27. - 30. juli 2008

på Bäckaskog Slott,

lidt nordøst for Kristianstad i Skåne, Sverige

Læs selv mere om stedet

 Deltagarliste

 

Söndag 27/7

          Invigning:

                Velkommen til Kristianstad Kommun (Kommunfullmäktige Erna Arhag)

 

 

 

Bäckaskog – platsen, historien, bygden (Anders Hervius, Bäckaskog)

 

 

 

Og så blev kongressen skudt i gang med et ordentligt brag

 

 

Buffet, Värd: Kristianstad Kommun

Skattjakt för ungdommer

 

Måndag 28/7

 Kongress, session I

Tema        ”Välmående kor och brukare”. Kvalitetssäkring/internkontroll/kons signaler/samspelet ägare/skötare/djur

”Gårdspektivet med svenska utgångspunkter”,  (Veterinär Charlotte Hallén-Sandgren, Sverige)

                    

  

 

               Charlotte Hallén-Sandgrens præsentation

 

 

 

”Möjliga krav inom lagar och bestämmelser för att säkerställa hälsa och välfärd i framtidens produktionssystem”, (Rådgivningschef  Henrik Nygaard, Danmark)

                                                 

 

 

                                            Henrik Nygaards præsentation

 

 

”Konsumentens krav på produktionen och konsekvenserna för bonden”, (Agronom Henrik Solbu, Norge)

 

 

                                             Henrik Solbu's præsentation

 

 

 

Gruppdiskussioner med utgångspunkterna:                  - hemma på gården

                                                                                           - imagen hos konsumenterna (djurvälfärden)

                                                                                           - ”ute i världen”

                

                               Grupparbeten – redovisninger

                    Grupp 1, Grupp 3, Grupp 4, Grupp 5, Grupp 6

 

 

Hur skapas en effektiv nordisk organisation över landsgränser – erfarenheter från VIKINGGENETICS och Nordisk Avelsvärdering (NAV), (Lantbrukare Lars-Inge Gunnarsson, Sverige, ordförande i i båda organistionerna)

                        

 

 

                                Lars-Inge Gunnarssons præsentation

 

 

 

Nationella NÖK-möten

NÖK Generalförsamling                          Bilder af modtagere af Wriedt's Plakette

 

”Nökiad” - tävling   mellan nationella lag  och grillkväll. vid Bäckaskog. Värd: Lantmännen

Bilder från Nökiaden

 

Tisdag 29/7

Kongress, session III

 Tema       ”Från mjölkbonde till företag” – några ömma punkter

"Er bonde-eide jordbruksarealer viktige for matproduksjonen i verden" (Rådgivningschef Gunnar Gudmundsson, Island)

 

 

                                            Gunnar Gudmundsson's præsentation

                                            Gunnar Gudmundsson's papper

 

 

 

"Ben/klövar" (Agronom Jan-Åke Eriksson, Sverige)

 

 

                          Jan-Åke Eriksson's præsentation

 

 

 

 

"Fruktbarhet/management" (Veterinär Arne Ola Refsdal, Norge)

 

                       

                              Arne Ole Refsdal's præsentation

                              Arne Ole Refsdal's papper

 

 

 

"Hjälpmedel typ ”Herd navigator” för förbättrad skötsel" (Specialkonsulent Johannes Frandsen, Danmark)

 

 

                                             Johannes Frandsen's præsentation

                                             Johannes Frandsen's papper

 

 

 

"Olikheter i behandlingsstrategi" ( Chefveterinär Kerstin Plym-Forshell, Norge)

 

                                    

                                               Kerstin Plym-Forshell's præsentation

 

 

 

 

Fackutflykter alla deltagare (flera alt.  finns, gårdsbesök, lantbruksanknuten industri m.fl ).  Obs! 48-timmarsregeln för vistelse i landet före gårdsbesök!

Bilder från fackutflykt til Wanås Gods

 

Festmiddag med musik & dans, Värd: VikingGenetics

Bilder från festafton

 

Onsdag 30/7

Kongress, session IV

 Tema         ” Vision 2020”

Global vision” (Lantbrukare Åke Hantoft, Sverige, vice ordf. Arla Foods )

 

 

                         Åke Hantofts præsentation

 

 

 

 

Kort kommentar fra Norge (Lantbrukare Asbjörn Helland, Norge)

 

                                      

                             Asbjørn Helland's præsentation

 

 

 

 

"Krav på utbildning/ kompetens" (Magnus Jonsson, Islands lantbrukshögskola och Gunnfridur Hreidarsdottir, Island)

 

 

                                               Gunnfridur Hreidarsdottir's præsentation

                                                Gunnfridur Hreidarsdottir's papper

 

 

 

"Utveckling av marknad/priser  för förnödenheter"  (Lennart Nilsson, Sverige, Lantmännen Lantbruk)

 

 

                                        Lennart Nilsson's præsentation

 

 

 

 

"Utveckling på sjukdomssidan"  (Veterinär Laura Kulkas, Finland, Valio AB)

 

                                                                   Laura Kulkas' præsentation

                                                                    Laura Kulkas papper

 

 

 

 

"Klimat-utmaningar i nötkreatursproduktionen"  (Professor Harald Volden, Norge)

 

                              

                                           Harald Volden´s præsentation

                                           Harald Volden´s papper

 

 

 

Diskussion

Avslutning, lunch, avresa