Tak til sponsorerne, som hjalp os med at skabe en god kongres

Sponsorer

Sponsorernes udstillinger og materialer var placeret i hallen,

så de var let tilgængelige for kongresdeltagerne 

Sponsorer 1  Sponsorer 2

 

LINKS TIL VORE SPONSORER:

Gråsten Landbrugsskole 

Eurofins | Steins 

Viking Genetics 

Arla 

SAC 

DeLaval 

RYK 

Lely 

Vion  

Tru-Test Scandinavia 

Videncentret for Landbrug  

Ewers  

Vitfoss