Den danske afdeling indbyder til

NØK Kongres

29. juli - 1. august 2012

på Gråsten Landbrugsskole

i Sønderjylland tæt ved den dansk - tyske grænse

 

Samlet kongresprogram / Total program in Danish

Registrering   Gert Pedersen Aamand  

Velkommen i registreringen, fra formanden og fra ungdomsgruppen

 

Gråsten Slot   Gråsten Slotskirke   Præsten fortæller 

Åbningshøjtidelighed foregik i Gråsten Slotskirke 

Deltagerliste

Besøg vore sponsorer, som hjalp med til at lave en god kongres

Ungdomsprogrammet kom i avisen

NØKiaden tog udgangspunkt i ringridning

Fælles udflugt til 2 kvægbrug

Fra festaftenen

 

Fagligt program

Mandag den 30. juli

Tema I - Nordisk samarbejde

Kulturforskelle og deres betydning for samarbejde mellem de nordiske lande       

v/ journalist, forfatter og foredragsholder Kirsten Weiss, Copenhagen Living Institute

Kirsten Weiss 

 

Et meget interessant og humoristisk indlæg om forskelligheder mellem de nordiske lande med gode råd om, hvordan man bedst samarbejder på trods af forskellene. 

 

 

Samarbejde i Norden – let og svært. Erfaringer fra Norfor, NAV og VikingGenetics

Gunnfridur Elin Hreidarsdottirv/ Rådgivningsdirektör Gunnar Gudmundsson, Bændasamtök Island (præsenteret af Gunnfrídur Elín Hreidarsdóttir)

 

 

 

 

Lennart Anderssonv/ vice VD Lennart Andersson, Svensk Mjölk, Sverige

 

 

 

 

Claus Fertinv/ Direktør Claus Fertin, VikingGenetics

 

 

 

 

Vision og muligheder de næste 10 år - hvad sikrer nordisk samarbejde succes i fremtiden?

Henrik Nygaardv/ Chefkonsulent Henrik Nygaard, Videncentret for Landbrug, Danmark

 

 

 

 

 

Indsatsområder for at opnå gevinster ved nordisk samarbejde:

Kokontrol-database-registrering

Johannes Frandsenv/Teamleder Johannes Frandsen, Videncentret for Landbrug|Kvæg, Danmark

Paper    Præsentation

 

 

 

Forskningssamarbejde

Tone Roalkvamv/Afdelingsleder Tone Roalkvam, Tine, Norge

 

 

 

 

Krav til fremtidens uddannelser i landbruget - universitetet og landbrugsskole

Jon Sæmundur Jonssonv/Kvægbruger Sæmundur Jón Jónsson, Árbæ 781 Höfn, Island

 

 

 

 

Tema II – Præcisionsstyring i mælkeproduktionen

Staldvandring på Gråsten Landbrugsskole med staldgangsindlæg med fokus på værktøj til styring af management - betydning for Gråsten Landbrugsskole

v/ Kvægbrugsleder Rene Andersen og forstander Peder Damgaard, Gråsten Landbrugsskole

Staldvandring på Gråsten   Rene Andersen fortæller

 

 

Hvad forstår vi ved præcisionsstyring og hvorfor er det vigtigt for morgendagens kvægbruger?

Charlotte Hallen Sandgrenv/ Veterinär Charlotte Hallen Sandgren. DeLaval, Sverige

 

 

 

 

Management og styring af automatiske malkesystemer

Sanne Soleskogv/ Kvægbruger og kosignalkonsulent Sanna Soleskog, Övrabogård, Tranås, Sverige

 

 

 

 

Eksempel på sensorteknik – Herd Navigator

Annica Hanssonv/ Kvægrådgiver Annica Hansson, Växa Sverige, Sydväst, Sverige

 

 

 

 

KoKompas – et værktøj til moderne udfodringsstyring

Juho Kyntäjäv/ Key account manager Juho Kyntäjä, Landbrugets Datacentral AB, Finland

 

 

 

 

Kokontrollens rolle og betydning for fremtidens kvægbrug

Morten Hansenv/ Kvægbruger Morten Hansen, Vrå, Danmark

 

 

 

 

Gunnfridur Elin Hreidarsdottir v/ Landskonsulent Gunnfrídur Elín Hreidarsdóttir, Bændasamtök, Island

 

 

 

 

Gruppearbejde: NØKs rolle for at opfylde visionerne om nordisk samarbejde (Tema I)

Gruppearbejde: Styringsteknologi på gården - muligheder og effektiv anvendelse, (Tema II)

Rapportering fra gruppearbejde

 

Tirsdag den 31. juli

Tema II – Præcisionsstyring i mælkeproduktionen (fortsat)

Den virtuelle kvægbonde, udnyttes mulighederne? Trend og udvikling.

Mari Bjørkev/ Afdelingschef Mari Bjørke, GENO, Norge

 

 

 

 

Tema III Fremtidens kvægproduktion under hensyntagen til klima og miljø

Mælke-og kødproduktions betydning for det globale klima, realiteter, myter, fakta og muligheder

Jørn E Olesenv/Forskningsprofessor Jørgen E Olesen, Aarhus Universitet, Danmark

 

 

 

 

 

Gårdsniveau – produktion under hensyntagen til klima – hvilke typer kvægbrug skal vi have?

Troels Kristensenv/ Seniorforsker Troels Kristensen, Aarhus Universitet, Danmark

Paper    Præsentation

 

 

 

Koniveau - fodring - hvad kan kvægbrugeren gøre?

Jacob Sehestedv/ Seniorforsker Jakob Sehested, Aarhus Universitet, Danmark

 

 

 

 

Harald Voldenog professor Harald Volden, UMB, Norge

 

 

 

 

Koniveau – opstaldning, håndtering og miljø

Laura Kulkasv/Veterinær Laura Kulkas, Valio Ltd., Finland

 

 

 

 

Den klimavenlige ko via avl

Sverre Bjørnstadv/Direktør Sverre Bjørnstad, GENO, Norge

 

 

 

 

Bondens klimaindsats – herunder betydning af Arla’s klimapolitik, fra ko til butik

Kerstin Perssonv/ Kvægbruger Kerstin Persson, Arbelunda, Köpingsvik,Sverige

 

 

 

Tema IV Fremtidens kvægavl med genomisk selektion

Genomisk selektion status, erfaringer og muligheder for øget avlmæssig fremgang – herunder effekt på den praktisk avlsplan – populations og besætningsniveau

Trygve Solberg Lars Nielsenv/ Afdelingschef Trygve R Solberg, Norge, og Avlschef Lars Nielsen, VikingGenetics

 

 

 

 

Registreringer i praksis og/eller kernebesætninger i en avlsplan med genomisk selektion

Hannu Myllymäkiv/ Udviklingschef Hannu Myllymäki, Faba coop, Finland

 

 

 

 

Hvordan bruger jeg genomisk selektion på min gård?

Per Johan Svenssonv/ Kvægbruger, Per Johan Svensson, S Fågelhem, Södra Vi, Sverige

 

 

 

 

International avlssamarbejde – hvad vej går udviklingen? Polarisering –Globalisering-Opkøb -Specialisering-Krydsning?

Claus Fertinv/ Direktør Claus Fertin, VikingGenetics

 

 

 

 

Sverre Bjørnstadv/ Direktør Sverre Bjørnstad, Geno, Norge

 

 

 

 

Nationale NØK-møder

 

Kvægproduktion på Færøerne

Rolvur Djurhuusv/ Forsøgsleder og konsulent Rólvur Djurhuus, Búnaðarstovan, Færøerne

 

 

 

 

NØKs generalforsamling

Wriedts Plakette uddelt

Modtagere af hædersbevisningen Wriedts Plakette: Henrik Nygaard, Lennart Andersson og Johannes Torfason