NØK kongres, 27. - 30. juli 2014

Stiklestad

Mari Björke, velkommen  Kirsten Ingjerd Værdal, velkommen  Asbjørn Helland, velkommen

Kulterelt indslag 

Helig Olav Spelet 1  Helig Olav Spelet 2