Banner, NØK 2014

 

 

NØK Kongres

27. - 30.  juli 2014

i Steinkjer midt i Norge

 

 

Program for kongressen
(også for ledsagere og ungdom) 

 

 

 

Præsentationer og bilag  / Presentations and papers

Søndag, 27 juli 2014

Åbning og Helig Olav Spelet, Stiklestad (billeder/photos)

Ungdomsprogram / Youth (billeder/photos)

 

Mandag, 28. juli 2014

 

Tema: Utfordringer og muligheter i framtida for landbruket i de nordiske landene

Om nordisk kultur tilknyttet Olavsarven 

 Niels Åge Aune, prost Sør-Innherad

Hva er situasjonen for landbruk og storfebøndene i de ulike landene akkurat nå?

Tone Roalkvam, Tine

 Oplysninger fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

 

Muligheter og utmaningar i framtida for landbruket i de nordiske landene, fordeler i den tempererte sonen

Jakob Søderberg, Vise-VD Växa

 

Tema: Nordiske muligheter og dyrevelferd

Presentasjon av samlet oversikt over alle pågående storfe-prosjekter i Norden

Tone Roalkvam, Tine

 

Kudatabasen, muligheter og perspektiver

 Tiina Mitika, bonde

Longevity-internasjonalt fokus, hva med Norden

Olav Østerås, Tine

Egenbehandling av storfe, erfaring fra Danmark og Sverige og effekt på legemiddelbruken

Charlotte Hallén Sandgren, De Laval

NØKiade på Øyna (billeder/photos)

 

Tirsdag 29. juli 2014

Tema: Verdens nyeste viten på melkeproduksjon

Dairy in a sustainable diet: a question of balance, Human ernæring og melkens egenskaper

Toon van Hoijdonk, Dairy Science and Technology, Wageningen University, Nederland

                     

Hva kan vi måle i melken for å forbedre bondens management, og hvordan kan informasjonen benyttes til bedre management?

Finn Strudsholm, VFL Kvæg, Danmark

 

Paneldiskusjon: Overføring av kunnskap og innovasjon slik at ny kunnskap når bonden, hvordan gjøre det i praksis, hvordan gjøre det bedre?

 - sett fra forskerens, rådgiverens og bondens synsvinkler.

Ulf Emanuelson, forsker SLU

Harald Volden, Tine

Lars Pedersen, bonde

 

Tema: Teknologi, avl og management

 

Ny teknikk i avl, hva er nytt i verden de siste to år?

                      Ann Guro Lasgard, Geno

                      Hans Stålhammer, Viking Genetics

 

Management og avl; GS-muligheter i praksis på gården

Morten Hansen, bonde

 

Kua 2024 , min drøm ved bønder, rådgivere og avlsspesialist

Johannes Torfason, Island

Niclas Sjøskog, Finland

Casper Pedersen, Danmark

Hans Storlien, Norge

Anki Roth, Sverige

 

Kongresbilleder / Photos from congress 

Onsdag 30. juli 2014

 

Gardsbesøk,deltagere,ledsagere og barn/unge fordeles i busser som kjører litt ulike turer, men alle er innom en ku-gard

Besøk på By gard for omvisning

Billeder fra gardsbesøk / Photos from farm visits)