Gardsbesøk  /  Farm Visit

 

Finsk landskab

Finsk landskab  /  Finnish countryside

 

Farm logoFamilien Häger

 

 

På Rankens Ranch bliver vi modtaget af familien Häger

 

At Rankens Ranch we are welcomed by the family Häger

 

 

 

 

 

Ny staldEU støttet

 

Ny staldbygning til 130 køer opført i 2014.
130 køer, gns. ca. 11.500 kg mælk,
halvt Holstein og halvt Ayrshire.

 

New barn for 130 cows built in 2014.
130 cows, avg. approx. 11.500 kg milk,
half Holstein and half Ayrshire

 

 

 

HvileafdelingFoderafdeling

 

I den ene ende af stalden er der hvileafdeling (billede til venstre) og i den anden ende er der foderafdeling (billede til højre)

One end of the barn is for resting (left hand picture) and the other end is for feeding (right hand picture)

 

 

 

 

 

 

OversigtsplatformLely robot

 

Midt i bygningen er der malkecentral med 2 Lely robotter med platform og kontor ovenpå.

In the middle of the building i a milking station with two Lely robots and on top of the a platform with an office

 

 

 

 

 

 

Kalvestald

Kviestald

Kalvene går i en stald direkte ved siden af malkestalden. Mælkefodringsautomaten styres med de officielle finske elektroniske øremærker (billede til venstre)
Kvierne går i den gamle kostald med transparent tag. Solen kan blive så stærk, at man er nødt til at hænge skyggende presenning op (billede til højre)

The calfs are housed in a barn right next to the cows. The milk feeder uses the official Finnish electronic ear tags to identify the calves (left hand picture)
Heifers are housed in the former cows barn with a transparent roof. The sun can get so strong that it will be necessary to hang up canvas for shadowing (right hand picture)

 

 

 

 

 

 

SiloerFuldfoderRankens Ranch græsslåmaskineAIV syre


Fodersiloer, fuldfoderblander, græsslåmaskine og AIV syre  /  Feed silos, mixer wagon, grass cutter and AIV acid

 

 

BondostFrån gården säljs även råmjölk, hemmagjord bondost och naturell youghurt direkt till konsumenter. Gården deltar i REKO forsäljning som er direktforsäljning där produkter saluförs från producent til konsument utan mellanhändler.

From the farm some milk is sold to consumers and also home made farmcheese and youghurt naturel. The farm participates in REKO sales service, which is a direct channel where products are traded from producer to consumer without middlemen.

 

 

Mange tak til Rankens Ranch for at vi måtte besøge dem /
Thanks a lot to Rankens Ranch for receiving our visit.

 

 

 

 

 

Visit at ELHO farm machinery

Stig Goran Forsman

 

Direktør Stig-Göran Forsman byder velkommen til ELHO og fortæller om virksomheden

 

CEO Stig-Göran Forsman welcomes us to ELHO and tells about the company

 

 

 

 

Spørgsmål på ELHOPå fabrikken

Vi fik en fin rundgang på fabrikken og kunne se flade kedelige stålplader blive til flotte gule maskiner.

 

We had a fine trip through the factory, where we saw dull flat steel plates be shaped into beautiful yellow machines.

 

 

 

 

 

 

Der studeres maskinerBred græsslåmaskine

 

ELHO producerer hovesageligt udstyr til høst af græs. Bemærk totalbredden af græsslåmaskinen på billedet til højre. /
ELHO's main products are machines for grass harvesting. Take a look at the total width of the grass mower on the right hand picture

 

Stensamler

Et andet produkt er en stensamler der kan klare meget stenrige marker.

Another product was a rock picker for even very stony fields.

 

 

Mange tak til ELHO for at vi måtte besøge dem /
Thanks a lot to ELHO for receiving our visit.