Strenbergs KlokkaJakobstad map

 

 

 

 

 

 

NØK 2016

 Sunday/Söndag 31.7.

Invigningsprogrammet på Optima / Opening program at Optima

    

 

Music/musik ved Jakobstad Sångarbröder 

Jakobstad Mandskor

 

 

Niclas Sjöskog

 

   Välkommen til NÖK 2016 / Welcome to NÖK 2016
    Niclas Sjöskog, Ordförande NÖK avdelning Finland, Chairman of NÖK department Finland

  


   Byens hilsen

 

   Välkommen till Jakobstad  /  Welcome to Pietarsaari/Jakobstad,
    Peter Boström, Ordförande for stadsstyrelsen / Chairman of the town council

 

 

 

 

 

 

Mats Nylund

 

   Invigningstal / Opening speech
    Mats Nylund, Rigsdagsman, Member of Parliament

 


 

 

Nils Torvalds

 

  Digital värld i jordbruk / Digital world in agriculture
    Nils Torvalds, MEP

 

 

 

 

 

   Monday/Måndag 1.8.:

   Tema: “Djurskydd och effektivitet i utfodringen” / Theme: “Animal protection and efficiency in feeding”

   Workshop - Tema: “Hur djurskyddet kan vara ett mervärde för produktion” / “How does animal welfare add value of production”

  

Katrine Andresdottir  

 

   Hur djurskyddet kan vara ett mervärde för produktion / How does animal welfare add value of production
    Katrine Andresdottir, Veterinär, Island / Veterinarian, Iceland

 

 

 

 

Workshops + Presentation av grupparbete / Workshop Presentation

Lunch

 

Tema/Theme: ”Feed efficiency”

 

Marketta Rinne

 

   Novel Feed
    Marketta Rinne, Luke – Natural resources Institute Finland, Professor, AFD / Professor, PhD Animal Science

 


 

 

Martin Lidauer

 

   Feed efficiency
   Martin Lidauer, Luke – Natural resources Institute Finland, Animal Science, Food Science

 

 

 

 

 

 

 

Exhibition / Minimässä

 

 

NÖKiaden / NÖKiadi

 

 

 

 

Tuesday/Tisdag 2.8.

Tema/Theme: ” Technology”
         

Morten Hansen  

   Introduktion
    Morten Hansen, Mælkebonde, Danmark

 


 

 


Patrik Nordgren

 

   Impact of Norfor
   Patrik Nordgren, CEO, Norfor


 

 


Casper Pedersen

 

   How much I earn on Norfor?
    Casper Pedersen, Mælkebonde, Danmark

 

 

 

 

 

Christian Jurvanen

 

   Nya dataprogram/teknologi  /  New data programs/technologies
    Christian Jurvanen, CEO, MLOY, ProAgria Lantbrukets Datacentral/Agricultural Data Processing Centre

 

 

 

 


Jussi Savander

 

   Robotmjölkningens möjligheter / Possibilities with robotic milking
    Jussi Savander, NHK/Lely

 

 

 

 

 

Lunch

 

 

Henri Simonen

 

   Genomisk selektion/ET  /  Genomic selection/ET
    Henri Simonen, Veterinarian, VikingGenetics

 


 

 

Ann Guru Lasgard

 

  Bruk av ny teknologi i aveln   /  Use of new technology in animal breeding
   Anne Guro Larsgard, GENO, Norge

 

 

 

 

 

Coffee/Kaffepause

Nationella NÖK möten  /  National NÖK meetings

 

Generalförsamling NÖK  /  General assembly NÖK

Wriedt plakette modtagere

 

    Modtagere af Wriedt´s Plakette ved årets kongres blev
lantbrukera Reino Wasstrøm og veterinær Laura Kulkas fra Finland

    Her sammen med NØK´s generalsekretær Hans Ekstrøm og NØK´s formand Niclas Sjöskog 

The Wriedt Plakette was at this year's congress awarded to
farmer Reino Wasström and veterinarian Laura Kulkas from Finland

Here seen with the NØK secretary general Hans Ekström and chairman Niclas Sjöskog

 

 

 

 

 

Gala dinner / Festmiddag
         

 

Wednesday/Onsdag 3.8.

Tema: ”Gårdsbesök”  /  Theme: “Herd visit”


Familjeprogram / Family program

Sunday/Söndag 31.7.

17-18.30 Ungdomsprogram / Youth program


Monday/Måndag 1.8.

Nanoq arktik museum / Nanoq arctic museum                                  http://www.nanoq.fi/sv/home

Valfritt / Optional

Nordiska mästerskap i minigolf / Nordic Championship in minigolf
                               eller / or
Aspegrens trädgård / Aspegrens Garden                                        http://www.rosenlund.fi/portal/
A: 1,5 hour guidning, trädgårdens historia och rundvandring / 1.5 hour guided tour, the garden's history and tour
B: Gammeldags lekar och spel samt hälsa på djuren / Traditional games and seeing animals.      

Lunch at Optima / Lunch på Optima

Valfritt / Optional

Tyynelän Tont i Larsmo / Departure for Tyynelän Tont in Lasmo       http://www.tyynelantontut.fi/etusivu.html
                                    eller  /  or

Maxifun                                                                                        http://www.maxifun.fi/

 

Tisdag 2.8.

Klippan                                                                                        http://www.slef.fi/klippan/


Wednesday/Onsdag 3.8.

Bustur i Jakobstad / Bus tour in Pietarsaari/Jakobstad

Kaffe och glass på Skorpan / Coffee and ice cream at Skorpan    http://www.skorpan.fi/

Lunch och avslutning i Optima  /  Lunch and closing the congress at Optima