Skriv til NØK

 

Generalsekretær i NØK:
Hans Ekström
e-mail:
hans.ekstrom22@hotmail.com
 

 

Danmark:
 
Formand: Morten Hansen
e-mail: mortenha841@gmail.com
 
Sekretær: Ole Kjærsgaard
e-mail: okj@ryk-fonden.dk
Finland:
 
Formand: Niclas Sjöskog
e-mail: niclas.sjoskog@agrolink.fi
 
Island:
 
Formand: Jóhannes Torfason
e-mail: torfa@emax.is
 
Sekretær: Sveinn Sigurmundsson
e-mail:
sveinn@bssl.is
Norge:
 
Formand: Mari Bjørke
e-mail: mari.bjorke@geno.no
 
Sekretær: Tone Roalkvam
e-mail: tone.roalkvam@tine.no
Sverige:
 
Formand: Annica Hansson
e-mail: annica.hansson@vxa.se
 
Sekretær: Patrik Nordgren
e-mail: patrik.nordgren@vxa.se

 

Webmaster